: STRONA GŁÓWNA : : BAZA OKŁADEK : : F O R U M : REGULAMIN SERWISU Grudzień 02 2022 22:58:28  
 
Nawigacja
MENU GŁÓWNE
 
  : STRONA GŁÓWNA :
  : BAZA OKŁADEK :
  : F O R U M :
  : POKAZ OKŁADEK :
  : KONTAKT :
 
  REGULAMIN SERWISU

INNE
  Wymiana - Współpraca

..: Kalendarz :..
..: Zegarek :..
NOWY REGULAMIN SERWISU
REGULAMIN SERWISU POLISH CUSTOM_COVERS
Obowiązuje od 01 maja 2021r.


Pozostanie Użytkownikiem Serwisu Polish Custom Covers jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem poniższego Regulaminu


Pkt.1. ZASADY OGÓLNE

&1. Definicje pojęć występujących w Regulaminie i używanych w Serwisie:

Serwis Polish Custom Covers, zwanym dalej "Serwisem" - witryna internetowa pod adresem http://ww.customcovers.org.pl;
Webmaster, Admin - osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie Serwisu;
Użytkownik (Custom) - każda osoba posiadająca konto w Serwisie. W zależności od aktywności oraz stopnia realizacji zobowiązań wobec Serwisu użytkownicy otrzymują rangi specjalne;
Active Custom - Użytkownik posiadający prawa do pobierania wszystkich plików umieszczonych w Serwisie;
Frozen Custom - użytkownik posiadający zaległości w zobowiązaniach wobec Serwisu lub naruszający jego Regulamin;
Forum Dyskusyjne - integralna część Serwisu umożliwiająca wszystkim użytkownikom wyrażanie własnej opinii na dowolny temat, zgłaszanie wniosków i próśb oraz ich opublikowanie na stronach Serwisu;
Moderator - Użytkownik Active Custom posiadający uprawnienia do administrowania całością lub częścią Forum Dyskusyjnego. Moderator posiada uprawnienia do kasowania tematów i wypowiedzi naruszających obowiązujące zasady;
Konto użytkownika - zakłada wyłącznie Webmaster lub Administrator Serwisu. Służy do uwiarygodnienia posiadanych praw dostępu do jego zasobów oraz Forum. Każdy Użytkownik ma prawo do edytowania swojego konta oraz zmiany hasła.
Prywatne Wiadomości (w skrócie "PW" lub "PM" z ang. "Private Message") - wiadomości prywatne przesyłane w ramach Serwisu między jego Użytkownikami.
Okładka DVD, BluRay i Label DVD. Label BluRay Custom - plik graficzny wykonany przez Użytkowników Serwisu, do których posiadają wyłączne prawa autorskie;
Okładka DVD, BluRay oraz Label DVD, Label BluRay - inne pliki graficzne, do których Użytkownicy nie posiadają praw autorskich;
Udostępniający - Użytkownik, który umieścił w Serwisie jakikolwiek plik graficzny;

&2. Administracja Serwisu nie rości sobie żadnych praw do zamieszczanych na stronach witryny okładek.

&3. Wszelkie prawa autorskie do plików graficznych przysługują ich autorom jak i twórcom materiałów filmowych, dla których zostały przygotowane.

&4. Celem Działalności Serwisu jest popularyzacja branży filmowej oraz promocja tej twórczości w Internecie.

&5. Serwis udostępnia okładki tylko dla jego Użytkowników, wyłącznie do użytku domowego i oryginalnych materiałów filmowych wydanych na DVD, HDVD i BluRay oraz ich kopii dopuszczanych przez prawa autorskie.

&6. Serwis prowadzi działalność "non profit", a otrzymane wpłaty służą wyłącznie do jego utrzymania oraz dalszego rozwoju.

&7. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany istniejącego Regulaminu. O wszystkich istotnych zmianach Regulaminu, a szczególnie dotyczących bezpośrednio użytkowników Administracja zobowiązuje się informować w newsie na stronie głównej.

&8. Każdy chętny do założenia konta w Serwisie Polish Custom Covers może skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji na temat członkostwa w Serwisie.

&9 Powyższy Regulamin stanowi integralną część Serwisu. Jego kopiowanie oraz wykorzystanie w całości lub w części wymaga zgody.


Pkt.2. UŻYTKOWNICY

&1. Użytkownikiem Serwisu może zostać każdy, kto akceptuje jego Regulamin, dokona jednorazowej wpłaty za założenie konta tzw. "wpisowe" oraz wykupi kwartalny lub dłuższy abonament za transfer plików. Wysokość wpisowego oraz wszystkich abonamentów zawiera Rozdział OPŁATY.

&2. Każdy Użytkownik (Custom) posiada swój "nick/login", który jest znany dla wszystkich Użytkowników Serwisu oraz "hasło", które po zakończeniu procesu rejestracji jest znane tylko jego użytkownikowi i przez niego może być wielokrotnie zmienione. Użytkownik sam wybiera sobie "nick/login" oraz "hasło" i przed rejestracją przesyła je do Administratora. Dane te będą służyć do logowania się na Konto Użytkownika w Serwisie C_C PL.

&3. Każdy Aktywny Użytkownik, Active Custom, uzyskuje pełny dostęp do wszystkich plików okładek umieszczonych w Serwisie, w zasadzie bez limitów transferu danych czy ilości pobranych plików graficznych. Kluczem dostępu do nich będzie przysyłane przez Administrację Indywidualne Hasło Dostępu. Loginy pozostają identyczne jak podczas logowania się na konto użytkownika. Administracja zastrzega jednak możliwość wprowadzenia ograniczeń transferu danych dla Użytkowników trzykrotnie przekraczających średni dobowy wskaźnik dla jednego Konta Użytkownika.

&4. Użytkownik nie może udostępniać swojego "loginu" oraz "haseł" osobom trzecim. Administracja Serwisu prowadzi rejestrację wszelkiej aktywności Użytkowników (dat i godzin logowania, adresów IP oraz typów i ilości pobieranych plików) i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości spowoduje zablokowanie dostępu do plików lub zmianę rangi na Frozen Custom i zawieszenie Konta Użytkownika do czasu uzyskania wyjaśnień.

&5. Opłaty członkowskie winny być regulowane przed wygaśnięciem posiadanej subskrypcji. Wszelkie opóźnienia związane z przedłużeniem abonamentu, powinny być skonsultowane z Administratorem Serwisu: "login" Jetom. W przeciwnym przypadku Konto Użytkownika jest dezaktywowane (zablokowany dostępu do plików) na okres 10 dni, a po tym terminie następuje blokada konta i zmiana rangi Użytkownika na Frozen Custom. Po 20 dniach od wygaśnięcia abonamentu Konto Użytkownika jest bezpowrotnie usuwane. Ponowne przywrócenie konta odbywa się zgodnie z Pkt.2.&1.

&6. Każdy Użytkownik ma prawo, po wcześniejszym uzgodnieniu z Administracją, do jednorazowego odroczenia terminu płatności na okres jednego miesiąca z zachowaniem dotychczasowego konta. Po tym okresie należy uiścić zaległą opłatę w nakazanym terminie bez dodatkowego wezwania. W przeciwnym przypadku konto zostanie bezpowrotnie usunięte, a jego adres internetowy zablokowany.

&7. Posiadany abonament może być również przedłużony każdemu Użytkownikowi w zamian za otrzymane pliki graficzne zaakceptowane przez Administrację i udostępnione w Serwisie. Minimalna "stawka" za każdy plik graficzny okładki to 3 dni abonamentowe. Pliki autorskie podlegają każdorazowo ocenie indywidualnej przez Administratora Serwisu.

&8. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji dotyczących Serwisu na adres e-mail podany podczas rejestracji. Dlatego też do jego obowiązków należy zgłoszenie aktywnego adresu e-mail oraz dokonywanie jego aktualizacji w Panelu Użytkownika.

&9. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć swoje członkostwo w Serwisie. W takim przypadku Administrator Serwisu blokuje konto użytkownika i w ciągu 7 dni od jego dezaktywowania dokonuje ewentualnych rozliczeń z jego właścicielem.

&10. Serwis ma prawo do zablokowania dostępu do Serwisu z wybranych numerów IP i/lub Konta Użytkownika, który działa na szkodę Serwisu oraz zachowuje się w sposób nieetyczny w stosunku do innych użytkowników.


3. UDOSTĘPNIANIE

&1. Użytkownik pobiera okładkę na własną odpowiedzialność.

&2. Okładki pobrane z Serwisu Polish Custom Covers, a w szczególności okładki Autorskie (Custom) nie mogą być publikowane w innych serwisach internetowych ani udostępniane osobom trzecim. Wyjątek stanowią inni użytkownicy tego Serwisu.

&3. Pobrane z Serwisu okładki mogą służyć tylko i wyłącznie do celów prywatnych. Zabronione jest czerpanie jakichkolwiek korzyści za pobierane z Serwisu pliki graficzne, a szczególnie ich sprzedaż zarówno w wersji elektronicznej jak i w postaci wydruku.

&4. Udostępniane przez Użytkowników okładki Autorskie (Custom) traktowane są jako ich projekty twórcze, stanowiące uzupełnienie lub wersję alternatywną do posiadanego legalnie materiału filmowego.

&5. Serwis dołoży wszelkich starań, aby udostępniane pliki nie naruszały prawa, a w szczególności prawa autorskiego.

&6. Serwis nie udostępnia oraz nie przyjmuje od użytkowników okładek do filmów pornograficznych.

&7. Serwis nie zajmuje się udostępnianiem i rozprowadzaniem żadnych filmów. Pytania w tej sprawie zostaną bez odpowiedzi.

&8. Zabronione jest masowe pobieranie okładek rożnymi programami do pobierania grafiki z całości witryny internetowej. Za masowe pobieranie uważa się także równoległe pobieranie kilkunastu okładek jednocześnie.


4. OPŁATY

&1. Jednorazowa oplata aktywacyjna tzw. "wpisowe" podczas zakładania lub powtórnego aktywowania konta użytkownika wynosi 10 PLN.

&2. Składki członkowskie mogą być wpłacane co miesiąc lub jako abonamenty terminowe. Wysokość tych składek wynosi odpowiednio: miesiąc - 6, Kwartał - 16, półrocze - 28 i rok - 48 PLN. Wyjątek stanowi tu pierwsza rejestracja użytkownika lub powtórna aktywacja posiadanego konta gdzie wraz z opłatą aktywacyjną obowiązkowo musi być wpłacony abonament kwartalny.

&3. Wszyscy Użytkownicy dokonują jakichkolwiek wpłat na rzecz Serwisu wyłącznie na konto bankowe 41 1140 2004 0000 3302 0649 1914. Każdorazowo jako adresata należy podać "Custom Covers", a jako tytuł swój "login" używany w Serwisie i przeznaczenie wpłaty. Wpłaty realizowane przez Użytkowników mieszkających poza Polską mogą być dokonywane na konto PayPal - jetom[at]onet.pl. W tym przypadku należy jednak uwzględnić prowizje pobierane przez ten bank związane z przewalutowaniem oraz wypłatą środków na konto krajowe.

&4. Wszystkie wpłaty bez podanego w tytule "loginu" używanego w Serwisie będą zwracane do nadawcy na jego koszt.

&5. Członkostwo w Serwisie (założenie i aktywacja konta użytkownika) rozpoczyna się z chwilą udostępnienia środków finansowych na jednym z wymienionych wyżej kont bankowych Serwisu (mBank, PayPal).

&6. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości pobieranych opłat członkowskich z zastrzeżeniem iż takie zmiany mogą być wprowadzane tylko jeden raz w roku, z 2-miesięcznym wyprzedzeniem, po uprzednim ich ogłoszeniu na Forum Dyskusyjnym Serwisu.


Administracja Serwisu
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Polskie Okładki DVD Custom
Witamy
Numernabis
w naszym serwisie


Użytkownicy Online:

Mirokola01:36:31
Morton8103:49:36
TEXAS-7806:55:49
kaszka7607:00:30
Alzbieta10:54:02
DAROKI13:28:04
Numernabis13:44:44
Jetom22:59:59
Krawat-ka23:24:51
CcTest 1 dzień

Gości Online: 1

Twoje IP: 35.175.107.185

Najczęściej pobierane:
hardwarePredator - Trylogia (4453)
hardwareInterkosmos (1642)
hardwareUcieczka z Los Angeles (1484)
hardwareDyliżans (1459)
hardwareŚwiadectwo (1428)
hardwareZaginiony Ląd (2009) (1392)
hardwareInterkosmos DVD Label (1387)
hardwareTamara I Mężczyźni (1386)
hardwareZaginiony Ląd (2009) (1376)
hardwareUcieczka z Los Angeles (1371)

..: Liczniki :..Copyright © 2006-2020 Polish Custom DVD Covers/C_C PL
Wszelkie prawa zastrzeżone

Modyfikacje dla Serwisu by Constantin&Coverman
Serwis tworzony od 14 kwietnia 2006 r.


Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

1,738,500 Unikalnych wizyt